Alsborns honning

om

Som birøkter er min filosofi helt enkelt å elske biene mine. Disse små, vakre og utrolig betydningsfulle insekter er helt vidunderlige. Ved å alltid prioritere deres beste, følger min birøkt bienes tempo og behov gjennom sesongene. Jeg er en enormt stor beundrer, og gleder meg hver gang jeg skal til bigården. Jeg er deres beskytter og verge, samt evige student. Det er alltid noe nytt de har å lære meg.

Vår 

visjon

Bier…, og honning… Jeg husker godt mitt først minne av dem. Med store øyne så jeg opp på den store slyngemaskinen i bierommet. «Den er enorm», tenkte jeg.

Da jeg ser tilbake forstår jeg at det var jeg som var liten, ikke slyngen som var stor.

Jeg kan ikke ha vært mer enn 5 eller 6 år, da jeg for første gang ble med min far til Onkel Lennart, en prisbelønt birøkter i Skåne, Sør Sverige. Lennart var helt fantastisk til å få den beste honningen fra biene og landskapet. Som liten jente tenkte jeg: «Jeg vil også bli birøkter når jeg blir stor!».

Hei, mitt navn er Nina

og det er jeg som driver alsborns honning

Håndverket i birøkten er det absolutt mest spennende aspektet for meg. Balansen mellom sesongene, og endringene som følger slutter aldri å overraske meg. Sommeren 2021 startet med en kald vår, noe som ga en langsom utvikling på mine biesamfunn. Sammenlignet med 2018, hvor en supervarm april og mai ga en eksplosjon av bier, var det veldig store forskjeller. I tillegg kan blomster, som normalt gir nektar i august, være ferdig blomstret allerede i juli, noe 2021 viste meg. Slike variasjoner gir mulighet for uendelige utprøvninger av ulike teknikker, metoder og prosedyrer for å lære.

Å være birøkter er et håndverk som består av kunnskap, ferdigheter og ekspertise innen alt fra bienes anatomi, planter og næringsstoffer, vær og vind, smak, honningbehandling og merking. Et håndverk jeg er utrolig glad for å praktisere.

Nettbutikk

Med et artsrikt blomster- og insektsmangfold og 62 registrerte slåtteenger, er landskapet biene sanker nektar fra unikt i Norden. Med et stort antall honningbier, kan naturlige villbier risikere å bli fortrengt. Å fortstyrre den naturlige balansen er ikke noe jeg ønsker å bidra til, derfor har jeg få biesamfunn i landskapet og holder min produksjon på småskala. Jeg prøver på å la biene jobbe sammen og i balanse med både natur og vilt insektliv, og gir deg en unik og lokal honning fra rike slåtteenger. Jeg er veldig stolt av min birøkt og elsker biene. Jeg vil fortsette med dette arbeidet, og samtidig gi deg noe av den beste honningen som finnes!

å drive med birøkt i et utrolig vakkert og artsrikt kulturlandskap, gjør at det er viktig å tenke stort, men samtidig holde bigården liten.

Det er den mangfoldige biologiske og kulturelle arven som gjorde at dette området ble tildelt status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Mye av den tradisjonelle småskala landskapsmosaikken er fortsatt intakt, med små teiger og stor variasjon. Det er et sjeldent stort innslag av eldre og artsrike kulturmarker som ugjødsla slåtteenger, områder med styvingstrær og naturbeite. I tillegg omkranses mange av kulturminner i form av fredede og verneverdige bygninger, røyser, steingarder og andre typer av spor etter det før-industrielle landbruket. I 2017 ble Svartdal, og dets nærområde Hjartdal Nordbygd inkludert i Utvalgte kulturlandskap. 

Landsbyen Svartdal er en del av en eksklusiv nasjonal utvikling av verdifulle kulturlandskap i Norge. 

landskapet 

Kjøp honning

Kjøp smaksatt honning

kjøp honning

kjøp smaksatt honning

I tråd med                    
tilbyr alsborns honning en lokal og unik honning fra ville blomster og slåtteenger

I tråd med                    tilbyr alsborns honning en lokal og unik
honning fra ville blomster og slåtteenger

naturen 

Jeg kan stole kvaliteten, dyrevelferden og smaken er god

- ahn

Kommer rett fra birøkter Nina og smaker vidunderlig!

 - Agni 

Småskala, kortreist, god på smak og laga av en dyktig dame!

- tone

Et rent produkt uten tilsetningsstoffer

- maria

Kjærlighet fra kundene